Instruktor narciarstwa – kartasiówka

Instruktor narciarstwa – kartasiówka

Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe w rusi koło olsztyna,

  • nauka i doskonalenie dzieci, młodzieży, dorosłych,
  • przygotowanie kondycyjne,
  • pierwsze kroki na nartach,
  • narty carvingowe, biegowe, śladowe
„Rekreacja ruchowa (fizyczna) – to aktywność ruchowa podejmowana w czasie wolnym dla wypoczynku, przyjemność i samodoskonalenie w formie ćwiczeń gimnastycznych, ćwiczeń kondycyjnych w terenie, gier ruchowych i sportowych, pływania, narciarstwa, spacerów i marszów kondycyjnych. Do rekreacji ruchowej niektórzy zaliczają także prace na działce lub inne prace fizyczne podejmowane jako hobby”.4  W potocznym znaczeniu rekreacja fizyczna oznacza dobrowolną działalność podejmowaną dla zabawy i zdrowia. Obejmuje ono wszystkie dziedziny sportowe, wywołuje entuzjazm i zadowolenie a wysiłek jest umiarkowany.

Narciarstwo – jedna z dyscyplin sportowych polegająca na przemieszczaniu się lub wykonywaniu ewolucji przy pomocy sprzętu narciarskiego – nart, a także kijków. Narty mocowane są do butów narciarza za pomocą specjalnych wiązań.

Ta dyscyplina posiada kilka odmian m.in.: narciarstwo biegowe, slalomowe, zjazdowe wysokogórskie czy niskogórskie.

Pierwsze narty wyprodukowane w celach sportowych powstały we Włoszech w 1867 roku i były wykonane z drewna. Zaczęto zjeżdżać początkowo na trawie później na śniegu. Pierwsze narty odpowiadające dzisiejszym powstały w 1963 roku w Stanach Zjednoczonych

Kiedy mówimy o narciarstwie, zdecydowana większość rozumie przez to narciarstwo alpejskie, czyli jazdę na przygotowanych trasach, obsługiwanych przez kolejki i wyciągi narciarskie. Ale narciarstwo to dyscyplina o wiele bardziej urozmaicona.

PENTAX Image

Wszak kiedy rodziło się narciarstwo rekreacyjne i sportowe, nie było sztywnego podziału na poszczególne dyscypliny, a na świecie nie było jeszcze żadnego wyciągu. Dziś alternatywą dla narciarstwa przywyciągowego jest narciarstwo wysokogórskie, nazywane także ski-alpinizmem.

Pod tym pojęciem kryją się trzy rodzaje aktywności. Po pierwsze jest to górska turystyka narciarska. Polega ona na osiąganiu na nartach górskich dolin, przełęczy i szczytów i zjeżdżaniu z nich.

Po drugie istnieje odmiana polegająca na zdobywaniu na nartach wysokich i trudnych szczytów lub przełęczy, która wymaga ponadprzeciętnych umiejętności narciarskich.

Po trzecie – to narciarstwo ekstremalne, czyli podchodzenie i zjazdy w bardzo trudnym terenie górskim, ścianami i żlebami o dużym spadku, czasem drogami wspinaczkowymi. To dyscyplina wyłącznie dla narciarskich ekspertów.

 Instruktor narciarstwa – kartasiówka

Zapraszamy do kontaktu